โครงการแนะแนวอาชีพสำหรับคนไทยในญี่ปุ่น

โครงการแนะแนวอาชีพ : การบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเป็นล่าม โดยนักกฎหมาย นาย โยชิทะเคะ นากาโอกะ และรับฟังประสบการณ์จากผู้ทำงานล่ามในสาขาต่างๆ ในวันอาทิตย์ที่13มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ.ห้องประชุมใหญ่ สถานเอกอัครราชทูต ณ.กรุงโตเกียว เวลา 10:00~12:00 น.

ผู้สนใจ กรุณาดาวน์โหลดและแฟกซ์ใบสมัครที่ 026-235-4738  ภายในวันที่ 10 มีนาคม 

สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณวีริน 029-244-3811 (วันพุธและวันศุกร์)


 

โครงการแนะแนวอาชีพคนไทยในญี่ปุ่นครั้งที่1ประจำปีพ.ศ.2557

 

ในหัวข้อเรื่อง "ความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่น"

 

วันที่  วันอาทิตย์ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

 เวลา :   10:00 ~ 12:00 น.

             (ลงทะเบียนเวลา 9:30)

 ถานที่ : สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ.กรุงโตเกียว

 

เนื้อหาการอบรม

 •  “วิธีการส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างแดน” โดย คุณไผท สุขสมหมาย อัคราชทูต(ฝ่ายการพาณิชย์) จากสนง.ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุงโตเกียว
 •  “ความรู้เกี่ยวกับระเบียบราชการญี่ปุ่นในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร” โดย นักกฎหมาย คุณโยชิทาเกะ นากาโอกะ
 •  “เทคนิคในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จ” โดยผู้มีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหารไทย

โครงการความรู้สัญจรในเขตจังหวัดไซตามะ

หัวข้อ "เงินบำนาญ ประกันสุขภาพ" และ "ความรู้สู้ภัยพิบัติ"

โครงการให้ความรู้คนไทยในเขตไซตามะ

ในหัวข้อ"เงินบำนาญ ประกันสุขภาพ"และ "ความรู้สู้ภัยพิบัติ"

ณ ศูนย์นานาชาติคาวาโกเอะ(ชั้น5)

23-10 ต.ซุกาวาระ อ.คาวาโกเอะ จ.ไซตามะ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556

 

ภาคเช้า 10.30-12.00น. "เงินบำนาญ ประกันสุขภาพ"

วิทยากร นายโทชิฮารุ ชิมิสุ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริการบำนาญแห่งญี่ปุ่น

หัวหน้าแผนกฝ่ายตรวจสอบสวัสดิการบำนาญลูกจ้างอำเภอคาวาโกเอะ

นางมายูมิ โคบายาชิ เจ้าหน้าที่แผนกสวัสดิการสังคม

ผู้รับผิดชอบการประกันสุขภาพพลเมือง

อ.วีริน ทาเคดะ ประธานเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น

ทีปรึกษา สมาคมนานาชาติจ.อิบารากิ

12.30น."มุมปรึกษาปัญหากฎหมายและปัญหาทั่วไป"โดยอ.สุจินดา อิซุมิดะ

และนักกฎหมาย นายฮาจิเมะ ฟุคุฮาระ

 

ภาคบ่าย

13.10-13.30น. "เซียมซีทำนายความสุข"โดย อ.วีริน ทาเคดะ

13.30-15.00 "ความรู้สู้ภัยพิบัติ" วิทยากร รศ.ดร.อนวัช สรรพศรี

ผู้เชี่ยวชาญทางแผ่นดินไหวและสึนามิ ประจำสถาบันวิทยาศาสตร์

ภัยพิบัตินานาชาติ มหาวิทยาลัยโทโฮคุ เมืองเซนได จังหวัดมิยากิ

 

ผู้เข้าร่วมจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว

ฝ่ายกงสุล นายเจสดา นันทชัยพร(กงสุล)

นางรุ่งทิพย์ โยชิดะ(เจ้าหน้าที่ฝ่ายหนังสือเดินทางไทย)

กรรมการกลุ่มคนไทยในไซตามะ ผู้สนใจคนไทย และคนญี่ปุ่น รวมเจ้าหน้า

ประมาณ 56 คน

14-19 กรกฎาคม 2556 ที่โรงแรมนารายณ์ สีลม

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตแก่เครือข่ายคนไทยในต่างประเทศ

โครงการเครือข่ายสัญจร

 • กิจกรรมเครือข่ายสัญจรครั้งที่3 วัดธรรมกาย จ.กุมมะ วันที่ 7เมษายน พ.ศ. 2556 (ดูรูปเพิ่มเติม)   

ผู้มาใช้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่3 ที่วัดธรรมกาย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2556

(3154 คามิโอกะ ต.โยชิโอกะ กิ่งอ.คิตะกุมมะ จ.กุมมะ)

หนังสือเดินทาง 60 ราย นิติกรณ์ 5 ราย ปรึกษาสอท. 5 ราย

ตรวจสุขภาพ 25 ราย ปรึกษาปัญหากฎหมาย และปัญหาทั่วไปกับทีเอ็นเจ 16 ราย

ตอบแบบสอบถามคู่มือสุขภาพ 20 ราย

 


*อาสาสมัครจากเครือข่าย 4 คน

วีริน ทาเคดะ แสงเดือน อาราอิ สายรุ้ง ทานากะ พิมพ์เทพ อิดะ

อาสาสมัครในเขตพื้นที่ สุภาวดี คิโซ บานชื่น หลินเอม สุรธนา จันทรจิต

ภูษิต มิตรสมหวัง ชัยวัฒน์ กิตติเดชา ปัญญา บัวฮมบุรา ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล

 

*มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 85 คน

เจ้าหน้าที่สอท. 14 คน อาสาสมัคร 11 คน นายแพทย์ชิเกรุ โทมิตะ 1 คน

1.) มีผู้มาใช้บริการทำหนังสือเดินทาง 53 ราย / นิติกรณ์ 9 ราย

2.) ปรึกษาปัญหาสุขภาพ 15 ราย

3.) ปรึกษาปัญหากฎหมาย 10 ราย

4.) เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำเครือข่ายกลุ่มย่อย 33 คน

(แนะนำเครือข่ายฯ / Workshop / เซียมซี/ เลี้ยงลูกบวก/ กล้าพูดกับลูกเรื่องเพศ ฯลฯ)

5.) ตอบแบบสอบถามโครงการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า 20 ราย


เครือข่ายเข้าเยี่ยมคารวะท่านเอกอัคราชทูต

ตัวแทนเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะท่านเอกอัคราชทูต ธนาธิป อุปัติศฤงค์ เมื่อวันที่ 2 0เมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อรายงานกิจกรรมของเครือข่ายที่ผ่านมาและโครงการของงบประมาณปี2556 พร้อมกันนี้ได้กล่าวแสดงความขอบพระคุณท่านและกระทรวงการต่างประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนในเรื่องจัดสรรงบประมาณให้กับเครือข่ายเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพอสมในญี่ปุ่นมาด้วยดีโดยตลอด (Updated 22 Apr.2013) ดูรูปเพิ่มเติม


กิจกรรมการประชุมเครือข่ายประจำปี

 • รูปกิจกรรมการประชุมเครือข่ายเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555 

โครงการร่วมด้วยช่วยกัน


โครงการหนังสือคู่มือสุขภาพ

ขอแนะนำหนังสือ "คู่มือสุขภาพคนไทยในญี่ปุ่น" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆที่เครือข่ายได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดทำเพื่อเพื่อนๆคนไทยในญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง และเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสถานบริการด้านสุขภาพในญี่ปุ่น โรคที่คนไทยในญี่ปุ่นพบบ่อย ข้อมูลสุขภาพในการดำเนินชีวิตและอื่นๆ ในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยควบคู่กัน
หนังสือเล่มนี้สำเร็จมาได้ด้วยแรงสนับสนุนของผู้มีอุปการคุณหลายฝ่าย ทั้งในรูปแบบของเงินบริจาค, วิทยาทานจากผู้ทรงคุณวุฒิและแรงกายแรงใจจากอาสาสมัครในการแปล,ตรวจทาน,ดำเนินการด้านต่างๆ เป็นเวลาถึงสามปีเต็ม
เครือข่ายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยในญี่ปุ่นไม่มากก็น้อย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือเล่มนี้ได้ฟรีจากอาสาสมัครในเขตของท่าน หรือ หากต้องการให้ส่งไปให้เป็นการส่วนตัว ขอให้จ่ายค่าส่งปลายทาง 
สอบถามรายละเอียดมาได้นะคะ

โครงการความรู้สัญจร

 •  โครงการความรู้สัญจรครั้งที่1/2556 บรรยายในหัวข้อเรื่อง"ความรู้สู้ภัยพิบัติ" ที่จ.ยามะนาชิ วันที่21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ダウンロード
TNJ Meeting20120916 photos.pdf
PDFファイル 868.4 KB

 • บรรยายพิเศษเรื่อง"รู้ทัน...กัมมันตรังสี"โดย ดร.ชุมพล ธีรลดานนท์ เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554 ที่ อ.นากาโนะ จ.นากาโนะ
 • ในวันประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2เมื่อวันที่16กันยายน พ.ศ. 2555 ได้มีการถ่ายทอดความรู้ที่ตัวแทนเครือข่ายได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการของกรมสุขภาพจิตที่เมืองไทย เรื่องทฤษฏีของซาเทียร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการให้คำปรึกษา,การเลี้ยงดูเด็กวัยรุ่นและเรื่องกฏหมาย ตลอดจนร่วมกันทำกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์"เซียมซีความสุข"

โครงการหนังสือให้ความรู้เรื่องแผ่นดินไหวและกัมมันตรังสี

ダウンロード
Handbook_of_radioactivity.pdf
PDFファイル 2.5 MB

กิจกรรมอื่นๆ

 • พรจากฟ้า พรพอเพียง

ตัวแทนอสม.ทีเอ็นเจ เข้ารับฟังปฐกถาพิเศษ บรรยายโดยดร.สุเมธ ตันติเวชกุล

เลขาฯมูลนิธิชัยพัฒนา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555ที่วัดปากน้ำ จ.ชิบะ

 

 • เข้าเยี่ยมคารวะท่านเอกอัคราชทูต ธนาธิป อุปัติศฤงค์ เมื่อวันที่ 2 0เมษายน พ.ศ. 2556 เพื่อรายงานกิจกรรมของเครือข่ายที่ผ่านมาและโครงการของงบประมาณปี2556 พร้อมกันนี้ได้กล่าวแสดงความขอบพระคุณท่านและกระทรวงการต่างประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนในเรื่องจัดสรรงบประมาณให้กับเครือข่ายเพื่อจัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพอสมในญี่ปุ่นมาด้วยดีโดยตลอด

        ดูรูปกิจกรรม

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 • ประสานงานแจกถุงยังชีพให้แก่คนไทยในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหวและซึนามิ พ.ศ. 2554
 • โครงการปันน้ำใจสู่ผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย(15ต.ค.-30พ.ย.2554)

      สรุปยอดเงินบริจาคจากจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 6 จังหวัด ได้แก่ นากาโนะ,ชิบะ,ไซตามะ,โทจิกิ,อิบารากิ,คานากาวะ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,942,397 เยน ประธานเครือข่ายได้รวบรวมและทำการโอนเงินบริจาคผ่านธนาคารยูโจ(ไปรษณีย์)เข้าบัญชีมูลนิธิชัยพัฒนา(ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาย่อย สวนจิตรลดา) แล้วเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พร้อมกันนี้ ประธานเครือข่ายยังได้ส่งจดหมายในนามของเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่นและรูปภาพกิจกรรมของสมาชิกในเขตต่างๆส่งถึงเลขาธิการมูลนิธิ (ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล)