ตารางกิจกรรมปี2560

(ตุลาคม 2559 ~ กันยายน 2560)

เดือนปี วันที่

เนื้อหา

2559

 

ตุลาคม

15

การประชุมกรรมการครั้งที่1/ตัวแทนกรรมการทีเอ็นเจเข้าร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

  27

เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ "บทบาทอาสาสมัครไทยในการให้ความช่วยเหลือผู้ตกเป็นเหยื่อและผู้ได้รับความเสียหายในญี่ปุ่น " ที่ NWEC 

พฤศจิกายน

6

กงสุลสัญจรครั้งที่ 1 ที่วัดปากน้ำ

ธันวาคม  4

เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล (ปัญญาสมวาร 50 วัน)

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ สอท./12.30-15.00
เปิดบริการกงสุลพิเศษ

2560

มกราคม

14

การประชุมเฉพาะกิจให้ความร่วมมือทีมถ่ายทำสารคดีจากเมืองไทยและวาระอืนๆ ที่ สอท.

  22

 เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล (สตมวาร 100 วัน) สอท./เปิดบริการกงสุลพิเศษ

กุมภาพันธ์

 4

การประชุมกรรมการครั้งที่2

มีนาคม

12

ประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2560, อบรมล่ามทางกฎหมาย

  27

เข้าร่วมเป็นกรรมการในการประกวดเรียงความของผู้ฝึกงานไทยในญี่ปุ่น

เมษายน 1

การประชุมกรรมการครั้งที่3

  29 

กงสุลสัญจรครั้งที่2 ที่บุงคุไคคัง จ.กุมมะ

  30

เข้าร่วมอบรมการให้ความรู้ด้านงานกงสุลแก่อาสาสมัคร

พฤษภาคม 13-14

งานเทศกาลไทยสวนโยโยกิ โตเกียว

  21

กงสุลสัญจรครั้งที่ 3วัดป่าพุทธรังษี โตเกียว

มิถุนายน

กงสุลสัญจรครั้งที่ 4 จ.ไอจิ(เทศกาลไทยนาโกยา)

 

18 

กงสุลสัญจรครั้งที่ 5 จ.โทจิกิ

กรกฎาคม

2

กงสุลสัญจรครั้งที่ 6 จ.ยามานาชิ

 

 17-21     

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่กรุงเทพฯ

การให้คำปรึกษาสำหรับคนไทยในต่างประเทศ

สิงหาคม

1-19

โครงการฝึกอาชีพ สปา โยคะ 

 

26

กงสุลสัญจรครั้งที่ 7 จ.อิบารากิ

 

 

การประชุมกรรมการครั้งที่ 4
กันยายน 9

กงสุลสัญจรครั้งที่ 8 จ.นากาโนะ

  10/17

ประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 2/2560

   

โครงการความรู้ด้านกงสุลโดยสอท2 ครั้ง ที่สอท./นากาโนะ(ยังไม่กำหนด)

   

โครงการสุขภาพจิตโดย สอท. (ยังไม่กำหนด)

 

    กำหนดการในปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม