ติดต่อสอบถาม

         ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมโฮมเพจของเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่นค่ะ หากท่านมีข้อคิดเห็น,ข้อเสนอแนะ,ข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อคณะกรรมการบริหารเครือข่าย ขอความกรุณากรอกชื่อ,อีเมล์ติดต่อและข้อความที่ต้องการลงในแบบฟอร์มด้านล่างนี้


メモ: * は入力必須項目です