โครงการฝึกอาชีพสำหรับคนไทยในญี่ปุ่นครั้งที่ 1/2559

ประจำปี พ.ศ. 2559

ในหัวข้อเรื่อง "ความรู้พื้นฐานสำหรับสำหรับผู้อยากเป็นล่ามในประเทศญี่ปุ่น"

วันที่ : วันอาทิตย์ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

 เวลา : 10:00 ~ 12:00 น.

(ลงทะเบียนเวลา 9:30)

 สถานที่ : สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ.กรุงโตเกียว

หมายเหตุ: ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมกรุณารับผิดชอบค่าเดินทางและค่าอาหารเอง

 

เนื้อหา

1. ความรู้เกี่ยวกับเพิ่มทักษะ แนวความรู้ในการประอบอาชีพคนไทยในญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเป็นล่าม,ความต้องการล่ามในญี่ปุ่น ขั้นตอนการเป็นล่ามในประเทศญี่ปุ่น เป้นต้น โดย นักกฎมหาย นายโยชิทาเคะ นากาโอกะ สดใส สำนักงานทนายความ

2.รับฟังประสบการจากผู้เป็นล่าม

โดยอาสาสมัครคนไทยในญี่ปุ่น ประสบการณ์การเป็นล่ามด้านกฎหมาย, ล่ามการแพทย์, ล่ามที่ดรงเรียน , ล่ามบริษัท, ล่ามไกด์ แนะนำสถานที่ในญี่ปุ่น เป็นต้น

3. เทคนิคในการที่จะเป็นล่ามให้ประสบความสำเร็จ

 

 

 

โครงการแนะแนวอาชีพสำหรับคนไทยในญี่ปุ่น

ประจำปี พ.ศ.2557

ในหัวข้อเรื่อง "ความรู้พื้นฐานในการประกอบธุรกิจร้านอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่น"

 

วันที่ : วันอาทิตย์ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

 เวลา : 10:00 ~ 12:00 น.

(ลงทะเบียนเวลา 9:30)

 สถานที่ : สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ.กรุงโตเกียว

หมายเหตุ: ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมกรุณารับผิดชอบค่าเดินทางและค่าอาหารเอง

เนื้อหาการอบรม

  •  “วิธีการส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างแดน” โดย คุณไผท สุขสมหมาย อัคราชทูต(ฝ่ายการพาณิชย์) จากสนง.ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุงโตเกียว
  •  “ความรู้เกี่ยวกับระเบียบราชการญี่ปุ่นในการประกอบธุรกิจร้านอาหาร” โดย นักกฎหมาย คุณโยชิทาเกะ นากาโอกะ
  • ขั้นตอนการรับรองเอกสารการจ้างแรงงานฝืมือผ่านสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น (คุณมาลี วาดะ สนง.แรงงานไทยในประเทศญี่ปุ่น)
  •  “เทคนิคในการดำเนินธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จ” โดยผู้มีประสบการณ์ทางด้านร้านอาหารไทย

ชมภาพถ่ายเพิ่มเติมได้ที่นี่


ประจำปี พ.ศ. 2556

พิธีปฐมนิเทศน์โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่นประจำปีงบประมาณ2556

 ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556


เปิดรับสมัครฝึกอบรมการนวดแผนไทยแล้ว

โครงการแนะแนวอาชีพครั้งที่๑ "งานดูแลผู้สูงอายุ"

จัดขึ้นในวันที่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ณ.ที่ทำการชั่วคราวสถานเอกอัครราชทูตไทย (คุดันชิตะ)

ผู้เข้าร่วมโครงการรวม 51คน

วิทยากร อ.มูเนะฮิโระ โตโยตะ (อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจาก รร.วิชาชีพสวัสดิการนานาชาติโยโกฮามะ)

(ดูรูปเพิ่มเติม)